Een uitvaart in goede banen leiden

Wanneer een familielid op sterven ligt, vinden veel familieleden het moeilijk om te praten over een uitvaart. Toch moet het gebeuren aangezien u anders niet over volledige informatie beschikt. In het testament staat weergegeven wie de executeur testamentair moet zijn. Vaak is dit een familielid, een notaris of advocaat, maar het kan ook een rechtspersoon zijn. Het is belangrijk dat de familie met de persoon in kwestie overlegt wie het beste de rol van executeur testamentair op zich kan nemen.

3 soorten executeur testamentair

Er zijn 3 soorten executeur testamentair. De eerste soort regelt alleen de uitvaart, de tweede regelt in samenspraak met de erfgenamen de uitvaart en wikkelt het nalatenschap af, de derde heeft volledige bevoegdheid die alles zelfstandig mag afwikkelen maar wel rekening moet afleggen aan de erfgenamen. De erflater kan de executeur de bevoegdheid geven om samen te werken met door hem zelf gekozen executeurs, die hij/zij als het ware toegevoegd aan het team.

Het regelen en voorbereiden

Het is belangrijk om voordat de persoon in kwestie overlijdt te inventariseren wat de wensen zijn. Daarnaast is het van groot belang dat er een volledige lijst van contactpersonen wordt opgesteld die moeten worden uitgenodigd op de uitvaart. Ook zijn de gegevens van de huisarts, tandarts, adressen van familie en vrienden van belang om te verzamelen. De executeur testamentair moet de gegevens van de lopende verzekeringen, verplichtingen en abonnementen verzamelen om deze stop te zetten wanneer het moment daar is.

Kies een begrafenisondernemer of uitvaartverzorger

Wanneer de persoon in kwestie is overleden moet u een begrafenisondernemer of uitvaartverzorger inschakelen. Verdiep u hier van te voren in, samen met de persoon in kwestie, zodat u niet een ongewenste keuze maakt. Bespreek met de Erik Korte uitvaart de dag, het tijdstip en duur van de uitvaart. Het kan natuurlijk zijn dat er veel mensen komen en dat er veel sprekers zullen zijn. Plan de uitvaart dan niet te krap, ga uit van minimaal 2 uur.

De dag zelf

Als executeur testamentair zult u tijdens de uitvaart erop toe moeten zien of alles in goede banen gaat. Heeft u genoeg tijd ingepland voor de koffiekamer? Loopt de dienst uit? Wordt er iemand onwel? Het is dan de bedoeling dat u een passende oplossing aandraagt.